Virsmu un instrumentu dezinfekcijas līdzekļi (gatavi lietošanai)