Lietošanas noteikumi

Vietnes www.onro.lv lietošanas noteikumi

Vietnes www.onro.lv lietošanas vispārējie nosacījumi

1. Pirms SIA „Onro” (reģ. Nr .: 40203212843, jur.adrese - Rīga, Sitas iela 2-169,LV-1073; fakt.adrese: Rīga, Cesvaines iela 15A, LV-1073) internetveikala www.onro.lv  izmantošanas, uzmanīgi izlasiet šos vietnes lietošanas noteikumus (turpmāk tekstā - nosacījumi).
2. Ar vietni www.onro.lv saprot SIA “Onro”, kuras adrese ir www.onro.lv, izveidoto vietni ar visu vietnē pieejamo informāciju un materiāliem.
3. Apmeklējot vietni www.onro.lv vai izmantojot publicēto informāciju par produktu un pakalpojumu sniegšanu, jūs personīgi vai jūs pārstāvat personu, ja rīkojaties viņas vārdā, piekrītat šiem nosacījumiem.
4. Gadījumā, ja jūs nepiekrītat šiem nosacījumiem, lūdzu, neapmeklējiet un nelietojiet vietni www.onro.lv, kā arī nelietojiet piedāvātos pakalpojumus un vietnē iekļauto informāciju.
5. Informējam, ka SIA “Onro” interneta vietnē www.onro.lv ievadītās informācijas (tajā skaitā personu datu) apstrādes mērķis ir sniegt vietnē norādītos pakalpojumus un sniegt palīdzību, vienlaikus izmantojot vietni www.onro.lv
6. SIA “Onro” ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt vietnes www.onro.lv saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc publicēšanas tīmekļa vietnē www.onro.lv
7. Tiek uzskatīts, ka no brīža, kad sākat lietot www.onro.lv vietni vai veicat kādas darbības vietnē, uzskatāt, ka esat izlasījis lietošanas laikā pastāvošos nosacījumus un tos ievērojat. Katra interneta vietnes lietotāja pienākums regulāri pārlasīt nosacījumus, lai būtu informēti par ieviestajām izmaiņām. Ja nepiekrītat noteikumiem, tad ir aizliegts izmantot vietni www.onro.lv.
8. Vietnes www.onro.lv reģistrētajiem lietotājiem ir tiesības izmantot sniegtās iespējas un pakalpojumus par cenām, kas ir spēkā pakalpojuma sniegšanas laikā. SIA “Onro” ir tiesības jebkurā laikā mainīt cenas un / vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.
9. Lai kļūtu par reģistrētu vietnes www.onro.lv lietotāju, jums jāievēro noteiktā reģistrēšanās kārtība vietnē www.onro.lv.
10. Katram reģistrētam vietnes www.onro.lv lietotājam ir pienākums neizplatīt savus lietotāja datus citām personām. Ja darbības tiek veiktas no reģistrētā lietotāja profila interneta vietnē www.onro.lv (ieskaitot preču un / vai pakalpojumu iegādi), izmantojot pareizo lietotājvārdu un paroli, tiek uzskatīts, ka reģistrētais lietotājs veic darbības attiecīgajā profilā.
11. Vietnes lietotājs piekrīt saņemt informāciju no vietnes www.onro.lv par dažādiem aktuāliem notikumiem, ja lietotājs kā personas datu subjekts ir devis brīvu un nepārprotamu piekrišanu (izņemot gadījumus, kad ziņas lietotājam tiek nosūtītas uz cita juridiska pamata).
12. SIA “Onro” neatbild par jebkādām izmaksām un zaudējumiem, kas radušies vietnes www.onro.lv lietošanas rezultātā.
13. Gadījumos, kad rodas šaubas par to dokumentu veidlapu aizpildīšanu, kuras ir pieejamas tīmekļa vietnē www.onro.lv, lūdzu, sazinieties ar tīmekļa vietnē www.onro.lv norādīto kontaktpersonu.

Izmantojot vietnes www.onro.lv piedāvātos pakalpojumus.

14. Pasūtot datoru komponentus un izmantojot pakalpojumu “bezmaksas datoru montāža”, pasūtītajiem komponentiem jābūt savstarpēji savietojamiem un jāsastāda pilnvērtīgs un strādājošs dators, lai datoru varētu ieslēgt un pilnībā pārbaudīt.
15. Kopējai preču pirkšanai plānotajai summai jābūt vismaz 9,95 eiro. Ja kopējais preču daudzums ir mazāks, pirkums netiks apstiprināts.
16. Jūs apņematies vienmēr rīkoties saskaņā ar noteikto kārtību vietnē www.onro.lv
17. Nelietojiet tīmekļa vietnē www.onro.lv publicēto informāciju ļaunprātīgiem mērķiem. Vietnes www.onro.lv piedāvātos pakalpojumus var izmantot tikai saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. SIA “Onro” ir tiesības pārtraukt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja pasūtījuma laikā netiek ievēroti mājas lapas www.onro.lv nosacījumi.
18. Pieprasot SIA “Onro” vai personai, kas pārstāv SIA “Onro”, veikt izmaiņas vēl nepabeigtā reģistrētā pasūtījumā, lūdzu, ņemiet vērā, ka par izmaiņām jāziņo, rakstot SIA “Onro” (info @ onro.lv) no pasūtījuma veidlapā norādītās e-pasta adreses vai sazinoties ar SIA “Onro” pa tālruni (+371 27077234) no pasūtījuma veidlapā norādītā numura.
19. SIA „Onro”, konstatējot kļūdas un / vai neprecizitātes preču cenā vai aprakstā interneta vietnē www.onro.lv, līdz brīdim, kad vēl nav saņemts maksājums par precēm, ir tiesības vienpusēji atcelt distances līgumu. Izņēmuma kārtā SIA “Onro” var atcelt distances līgumu, ja distances līgumu ļaunprātīgi izpilda otra puse vai krāpnieciski trešās personas ietekmē; pasūtīto preču trūkuma dēļ; pārmērīgi zaudējumi, kas radušies vienai vai otrai pusei; pasūtīto preču apmaksas termiņu neievērošana un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
20. Vietnes www.onro.lv izmantošana nenodrošina nekādas tiesības uz tāda satura īpašumiem, kuram ir pieeja. Vietnē www.onro.lv ir aizliegts izmantot pieejamu informatīvo saturu, ja nav šī informatīvā satura īpašnieka atļaujas vai cita veida atļaujas saskaņā ar likumu. Šie nosacījumi nedod tiesības izmantot nevienu zīmolu vai logotipu, kas iekļauts vietnē www.onro.lv. Aizliegts noņemt, modificēt vai padarīt nesaprotamus paziņojumus, kas tiek publicēti vietnē www.onro.lv vai tiek sniegti caur vietni www.onro.lv.
21. Preču saturs un apraksts, kā arī visa cita informācija, kas tiek uzskatīta par SIA “Onro” mantu, tiek publicēta mājaslapā www.onro.lv.
22. Saistībā ar pakalpojumu izmantošanu SIA “Onro” ir tiesības nosūtīt ziņojumus un atgādinājumus par nepabeigtiem pakalpojumiem, kā arī citu informāciju uz e-pasta adresi, kas ievadīta pasūtot, lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti. Arī SIA "ONRO" ir tiesības nosūtīt informāciju par jauniem produktiem, akcijām un atlaidēm par www.onro.lv un SIA "ONRO" sadarbības partneriem.

Vietnē www.onro.lv ievadīto datu izmantošana un konfidencialitāte.

23. SIA “Onro” informē, ka, norādot savu e-pasta adresi, jūs piekrītat, ka tā tiks iekļauta datu bāzē un no vietnes www.onro.lv uz to var nosūtīt ziņojumu / atgādinājumu par iesāktajiem, bet vēl nepabeigtajiem pasūtījumiem. uz precēm.

24. Izmantojot vietni www.onro.lv, jūs piekrītat, ka SIA “Onro” vai jebkura cita trešā persona, kas darbojas www.onro.lv vārdā, var vākt un saglabāt datus, kas ļaus jums izsekot un atlasīt:
24.1 kopējais vietnes apmeklētāju skaits,
24.2. Apmeklētāju skaitu katrā atsevišķā interneta vietnes sadaļā,
24.3 to interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdi, kuri apmeklēja vietni www.onro.lv,
24.4 IP adreses
24.5 citi dati, kuru lietošanas mērķis ir sistēmas administrēšana, kā arī kontrolēt vietnes www.onro.lv izmantošanu un organizēt tās uzlabošanu.
25. SIA „Onro”, atlasītajiem un interneta vietnē www.onro.lv uzkrātajiem datiem informatīvajam mērķim un statistikas veidošanai, ir tiesības nodot datus citiem uzņēmumiem. DATI, KAS ATĻAUJĀS APSTIPRINĀT PERSONU ŠAJĀ PROCESĀ, NETIKS ATKLĀTI UN NETIKS PĀRVIETOTI TREŠĀM PERSONĀM, IZŅEMOT RĪKOTĀJUS, KURIEM NOMA MAKSĀJUMA VEIDS, un kur tas ir nepieciešams.
26. SIA “Onro” nesaista lietotāja IP adresi un e-pastu ar datiem, kas ļauj šo lietotāju identificēt. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija ir reģistrēta, bet vietnes www.onro.lv lietotājs paliek anonīms.
27. Visi materiāli, kas tiek nosūtīti vai ievadīti mājaslapā www.onro.lv, kļūst par SIA Onro īpašumu, kuru SIA Onro kā vietnes www.onro.lv īpašniekam ir tiesības izmantot personīgām vajadzībām, izņemot fiziskos datus personām.
28. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, norādot savu e-pasta adresi vai nosūtot jebkādu informāciju uz tīmekļa vietni www.onro.lv, jūs piekrītat, ka SIA “Onro” var izmantot šos datus tikai iepriekš minētajiem mērķiem, ieskaitot šos nosacījumi minēto mērķu 20. rindkopā.

30. Sākot preču pasūtīšanu, apstipriniet, ka esat izlasījis un piekrītat vietnes www.onro.lv privātuma politikai.
No pircējiem saņemtie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Pircēju personas datu apstrādes un glabāšanas laikā Pārdevējs izmanto organizatoriskos un tehniskos līdzekļus, lai aizsargātu personas datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Vairāk par personas datu apstrādes privātuma politiku
31. Sākot preču pasūtīšanu, apstipriniet, ka esat izlasījis un piekrītat
preču piegādes noteikumi.
32. Sākot preču pasūtīšanu, pārliecinieties, ka esat izlasījis tiesības garantēt un izmantot atpakaļnosūtīšanu.
33. Sākot preču pasūtīšanu, pārliecinieties, ka esat izlasījis un piekrītat preču pirkuma nomas noteikumiem.
34. Sākot preču pasūtīšanu, sazinoties ar SIA "ONRO" vai personu, kas pārstāv SIA "ONRO", pa tālruni, rakstot tērzēšanas vietnē www.onro.lv, pa e-pastu, sociālajos tīklos, apstipriniet, ka ir iepazinušies un piekrituši tīmekļa vietnes www.onro.lv lietošanas noteikumiem un norādītā kontaktinformācija ir pareiza.
34.1. SIA "ONRO" par noteikta veida pasūtījumiem, kur nepieciešama papildu maksājuma apstrāde, ir tiesīga piemērot maksājumu apstrādes maksu 0,99% apmērā no pasūtījuma vērtības. Ja maksājums par konkrētu pasūtījumu tiek piemērots, tas tiks parādīts konkrētā pasūtījuma veikšanas posmā. Pakalpojuma maksa par pasūtījumu tiks parādīta atsevišķi.

Par mājas lapas www.onro.lv lietošanas noteikumiem.

35. Gadījumā, ja kāds no iepriekšminētajiem nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējos nosacījumus.
36. Visas strīdi, kas rodas no iepriekšminētajiem nosacījumiem vai pakalpojumiem vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti saskaņā ar noteiktajām normatīvo aktu prasībām.
37. Tiesības uz visu intelektuālo īpašumu vietnē www.onro.lv pieder tikai SIA „Onro”. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiks saukta pie atbildības saskaņā ar noteiktajām normatīvo aktu prasībām.
38. Informāciju par to, kā sazināties ar SIA „Onro”, skatīt mājas lapā “www.onro.lv” sadaļā “Kontakti”.

Dokumenti iegādātu preču iegādei interneta veikalā www.onro.lv.

39. Gadījumos, kad pasūtītās preces atrodas interneta veikalā www.onro.lv, pircējs maksā un paņem www.onro.lv klientu centrā, tiek izsniegti šādi pirkumu apliecinoši dokumenti:

a. Kases čeks;
b. Preču pavadzīme;
c. Garantijas karšu taloni (ja tādi ir).

40. Gadījumos, kad pasūtītās preces tiek piegādātas uz pircēja norādīto adresi, pirkumu apliecinošs dokuments ir preču rēķins, kas tiek nosūtīts uz e-pastu, kas norādīts konkrēto preču pasūtījumā.
41. Garantijas karti precēm, kurām tā tiek piegādāta, nosūta arī uz e-pastu, kas norādīts konkrētās preces pasūtījumā.
42. Uz pirkumu apliecinoša dokumenta tiek norādīta persona, kas atbild par pasūtījuma izpildi un nosūtīšanas dokumentu sastādīšanu. Atbildīgās personas vārda un uzvārda klātbūtne dokumentā ir vienāda ar norādītās personas fizisko parakstu saskaņā ar grozījumiem Nr. 1 par dokumentu parakstīšanas nosacījumiem “SIA ONRO”.

43. Tas, ka pircējs saņēma preces, apstiprina:

a. Pasūtīto preču saņemšana klientu centrā www.onro.lv - paraksts uz dokumenta.
b. Pasūtīto preču saņemšana ar standarta piegādi vai preču izvēle DPD Pickup saņemšanas punktos - paraksts uz kurjera / personas, kas izsniedz pasūtījumu, elektroniskajā terminālī.
c. Pasūtīto preču saņemšana pakomātos - koda ievadīšana pasūtījuma saņemšanai.

44. Pretenzijas, ka pasūtījums nav piegādāts pēc pasūtījuma saņemšanas, apstiprina ar vienu no 40. punktā aprakstītajām metodēm.